Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: bok@ecotonery.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres który otrzymasz od nas po zgłoszeniu reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: bok@ecotonery.pl lub drogą pocztową na adres Baranauskasa 4/6, 81-577 Gdynia.

Wadliwy towar należy wysłać na adres, który otrzymasz od nas po zgłoszeniu reklamacji.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

EcoTonery nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

 • uszkodzonych mechanicznie, których uszkodzenie powstało z winy użytkownika,

 • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,

 • w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne,

 • w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi,

 • noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania,

 • zużytych (materiały eksploatacyjne),

 • produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.

 

Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

 • uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji w systemie e-Sklepu pod adresem: https://www.ecotonery.pl/Formularz-Reklamacji - rozpatrywane są tylko reklamacje złożone w formie elektronicznej.*

 • po zgłoszeniu reklamacji użytkownik- konsument otrzymuje numer, RMA, co upoważnia go do dostarczenia, reklamowanych produktów wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym do firmy EcoTonery.

 • w przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, EcoTonery wezwą Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.

 

* Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.

* Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.

* Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

* W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.

 

* Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.

* W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, konsument może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.

* Jeżeli po odebraniu przesyłki od kuriera stwierdzono uszkodzenie, którego nie dało się zauważyć z zewnątrz, taki fakt należy zgłosić u kuriera nie później niż w przeciągu 7 dni od odbioru przesyłki i spisać z przewoźnikiem odpowiedni protokół odchyleń w transporcie - zgodnie z prawem przewozowym (Dz.U. z 2000 nr 50 poz. 601, Prawo przewozowe, Rozdział 9, Art. 74, Pkt, 3.) „Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.” Następnie należy zgłosić uszkodzenie za pośrednictwem naszego formularza i po pozytywnym rozpatrzeniu, przekazać towar wraz z protokołem odchyleń zamówionemu przez nas kurierowi, aby dostarczył towar do nas.

 * W przypadku zgłoszenia reklamacji, której powodem jest jakakolwiek wada jakości wydruku, niezbędny do rozpatrzenia reklamacji jest wydruk kontrolny wykazujący wadę produktu. W przypadku braku wydruku kontrolnego sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji.

UWAGA:

Przyjęcie zgłoszenia jest możliwe tylko po zaakceptowaniu warunków regulaminu:

 • Oświadczam, że z powyższym zapoznałem się.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)ustawą

*EcoTonery w szczególnych przypadkach zastrzega prawo do przyjmowania zgłoszeń na formularzu, bez zgłoszenia w elektronicznym systemie rma.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl